Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Tid | Fredagen den 19 oktober 2018, 12:00-14:00. Styrelsecafé med dialogseminarium, mingel, lunch och företagsguidning.

Plats | Cycleurope Sverige
Birger Svenssons Väg 28
VARBERG

 KLICKA HÄR FÖR ANMÄLAN 

Anmälan |senast 21 september 2018

Pris | Kostnadsfritt för medlemmar, samt medlemmar i Företagarna och Connect Väst.
Övriga swishar 150:- till 123 576 4857. 

 

Kontaktperson: Anita A´son-Strandahl, info@styrelseakademien.se

Förening

Lunchcafé med företagsbesök hos Cycleurope under temat "Framgångsfaktorer för en lyckad företagsledning"

Den 19/10: Välkommen till lunchcafé med företagsbesök hos Cycleurope under temat "Framgångsfaktorer för en lyckad företagsledning".

I en föränderlig värld som ständigt tvingar näringslivet att vara på tårna, och med konjunkturer som i perioder drar ner hela branscher i djupa dalar, verkar det som om vissa företag bara glider igenom med fortsatt god lönsamhet med bibehållna eller till och med växande marknadsandelar. Cycleurope i Varberg är ett sådant företag. 

Hur leder man ett företag i de olika faserna? Hur tänker ägarna? Hur arbetar man i styrelsen? Varför tar man in externa VD:ar i företaget och extern kompetens i sina styrelser? Hur fördelar man rollerna och hur får man samarbetet att fungera? Vilka är fällorna? Vi kommer helt enkelt att försöka utröna framgångsfaktorerna för ett lyckat ledarskap sett ur ägar-, VD- och styrelseperspektiv. 

Lunchcaféet är förlagt med ett företagsbesök hos Cycleurope i Varberg, där företagets ordförande, Tony Grimaldi, kommer att dela med sig av sina erfarenheter utifrån ägarperspektivet. Jonas Netterström delar med sig av framgångsfaktorer ur ett VD-perspektiv. Vi kommer också att få möta den tidigare talmannen och näringsministern Per Westerberg som delar med sig av erfarenheter och tips både ur ett politiskt perspektiv, men framförallt ur ett ledarperspektiv. 

Vi börjar med mingellunch, fortsätter med ett panelseminarium och avslutar med rundvandring i fabriken för dem som vill. 

Välkommen!

Nationella partners: